PN-EN 61000-4-16:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-16: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz

Zakres

Niniejsza część norm serii IEC 61000 dotyczy wymagań odporności i metod badań sprzętu (wyposażenia) elektrycznego i elektronicznego na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od prądu stałego do 150 kHz.
Celem niniejszej normy jest ustalenie wspólnych i odtwarzalnych podstaw dla badania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który narażany jest na asymetryczne zaburzenia przewodzone oddziaływujące na przyłącza zasilania, sterujące, sygnałowe i transmisyjne.
W niniejsze normie określono:
• kształty przebiegów probierczych napięcia i prądu;
• szereg poziomów probierczych;
• aparaturę pomiarową;
• stanowisko badawcze;
• procedury badania.
Komitety techniczne normalizujące wyroby mogą określić dodatkowe badania dla niektórych przyłączy, przykładowo dla przyłączy przeznaczonych do linii symetrycznych. (o wysokim zrównoważeniu).
Badanie przeznaczone jest do wykazania odporności sprzętu elektrycznego i elektronicznego narażanego na asymetryczne zaburzenia przewodzone, które powodowane są prądami w liniach elektroenergetycznych i powrotnymi prądami upływu w systemie uziemienia/ wyrównywania potencjałów.
Zaburzenia wytwarzane przez sieci zasilające o częstotliwości 400 Hz nie są objęte zakresem niniejszej normy.
W rzeczywistości zakłócenia powodowane takimi zjawiskami zaburzeń występują względnie rzadko, za wyjątkiem zakładów przemysłowych. Dlatego komitety techniczne normalizujące wyroby powinny rozważyć zasadność stosowania wymagań niniejszej normy w swoich normach dotyczących wyrobów lub grupy wyrobów (patrz również rozdział 4).
Niniejsze badanie nie dotyczy przyłączy urządzeń przeznaczonych do dołączenia krótkich kabli, kabli o długości krótszych niż 20 m.
Odporność na harmoniczne i interharmoniczne, w tym na sygnały sygnalizacji transmitowane siecią elektroenergetyczną, występujące w przyłączu zasilania a.c. urządzenia jako zaburzenia różnicowe (symetryczne), nie jest objęta zakresem niniejszej normy, ale jest przedmiotem norm IEC 61000-4-13 i IEC 61000-4-19.
Odporność na zaburzenia przewodzone o częstotliwościach radiowych wytwarzanych przez nadajniki radiowe nie jest objęta zakresem niniejszej normy, ale jest przedmiotem normy IEC 61000-4-6.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-16:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-16: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz
Data publikacji 23-05-2016
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-16:2016 [IDT], IEC 61000-4-16:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-16:2001/A2:2011 - wersja angielska, PN-EN 61000-4-16:2001 - wersja polska, PN-EN 61000-4-16:2001/A1:2006 - wersja polska
ICS 33.100.20