PN-EN 60900:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60900:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1000 V i napięciu stałym do 1500 V

Zakres

Podano wymagania i badania dotyczące konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania narzędzi ręcznych izolowanych i izolacyjnych, używanych do prac pod napięciem lub w pobliżu części czynnych przy napięciach nominalnych do 1000 V napięcia przemiennego i 1 500 V napięcia stałego. Podano przykłady obliczania długości powłoki izolacyjnej i dopuszczalnego prądu upływu. Ustalono wymagania dotyczące planu zapewnienia jakości. Określono procedury pobierania próbek oraz układy do badań

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60900:2007 - wersja polska
Tytuł Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1000 V i napięciu stałym do 1500 V
Data publikacji 05-09-2007
Data wycofania 22-10-2012
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 60900:2004 [IDT], IEC 60900:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60900:2005 - wersja angielska
ICS 13.260
Zastąpiona przez PN-EN 60900:2012 - wersja angielska