PN-EN 60900:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60900:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1000 V i napięciu stałym do 1500 V

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy izolowanych i izolacyjnych narzędzi ręcznych stosowanych do prac pod napięciem lub w pobliżu części pod napięciem o znamionowym napięciu do 1 000 V prądu przemiennego oraz 1 500 V prądu stałego. Wyroby zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z tą normą mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, o ile są one używane przez wykwalifikowany personel, zgodnie z bezpiecznymi metodami pracy i instrukcjami użytkowania (jeśli są stosowane)

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60900:2012 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1000 V i napięciu stałym do 1500 V
Data publikacji 22-10-2012
Data wycofania 04-10-2018
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 60900:2012 [IDT], IEC 60900:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60900:2007 - wersja polska
ICS 13.260
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60900:2018-10 - wersja angielska