PN-EN 60900:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60900:2007 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne używane przy napięciu przemiennym do 1 kV i przy napięciu stałym do 1500 V

Zakres

Podano wymagania i badania dotyczące konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania narzędzi ręcznych izolowanych i izolacyjnych, używanych do prac pod napięciem lub w pobliżu części czynnych przy napięciach nominalnych do 1000 V napięcia przemiennego i 1500 V napięcia stałego. Podano przykłady obliczania długości powłoki izolacyjnej dopuszczalnego prądu upływu. Ustalono wymagania dotyczące planu zapewnienia jakości. Określono procedury pobierania próbek oraz układy do badań

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60900:2005 - wersja angielska
Tytuł Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne używane przy napięciu przemiennym do 1 kV i przy napięciu stałym do 1500 V
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 05-09-2007
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 60900:2004 [IDT], IEC 60900:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60900:2002 - wersja angielska, PN-EN 60900:2002/A2:2003 - wersja angielska
ICS 13.260
Zastąpiona przez PN-EN 60900:2007 - wersja polska