PN-EN 60900:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60900:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Narzędzia ręczne do prac pod napięciem do 1000 V napięcia przemiennego i 1500 V napięcia stałego

Zakres

Objęto narzędzia ręczne izolowane i izolacyjne stosowane do prac pod napięciem lub w pobliżu części czynnych przy napięciach nominalnych do 1000 V napięcia przemiennego i 1500 V napięcia stałego. Podano nazewnictwo i definicje, wymagania dotyczące narzędzi. Określono rodzaje badań. Podano przykłady obliczania długości powłoki izolacyjnej i dopuszczalnego prądu upływu

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60900:2002 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia ręczne do prac pod napięciem do 1000 V napięcia przemiennego i 1500 V napięcia stałego
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 15-03-2005
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 60900:1993 [IDT], EN 60900:1993/A1:1995 [IDT], EN 60900:1993/A11:1997 [IDT], IEC 60900:1987/AMD1:1995 [IDT], IEC 60900:1987 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 900:1998 - wersja polska
ICS 13.260
Zastąpiona przez PN-EN 60900:2005 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60900:2002/A2:2003E