PN-EN 60835-1-2:2002 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 1-2: Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Parametry podstawowe

Zakres

Określono podstawowe parametry mające zastosowanie dla wszystkich zakresów częstotliwości takich jak częstotliwość radiowa, częstotliwość pośrednia, pasmo podstawowe (t.j. częstotliwość zegara dla pasma podstawowego). Przedstawiono metodę pomiarową dla każdego parametru (częstotliwość nośna, widmo sygnału, widmo składowych niepożądanych, impedancja lub admitancja, poziom, wzmocnienie, izolacja)

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60835-1-2:2002 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 1-2: Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Parametry podstawowe
Data publikacji 17-04-2002
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 60835-1-2:1993 [IDT], EN 60835-1-2:1993/A1:1995 [IDT], IEC 60835-1-2:1992 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 835-1-2:1994 - wersja polska
ICS 33.060.30