PN-EN 60793-1-44:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Światłowody -- Część 1-44: Metody pomiarów i procedury badań -- Pomiar długości fali odcięcia

Zakres

W niniejszej części IEC 60793 ustalono jednolite wymagania dotyczące pomiaru długości fali odcięcia światłowodów jednomodowych w celu kontroli jakości światłowodów i kabli światłowodowych dostępnych w handlu. W niniejszej normie podano metody pomiaru długości fali odcięcia światłowodu i kabla światłowodowego. Istnieją dwie metody pomiaru długości fali odcięcia [lambda]cc: metoda A -- dla włókna nieokablowanego, metoda B -- dla kabla światłowodowego. Istnieje tylko jedna metoda pomiaru fali odcięcia [lambda]c (metoda C). Metody pomiaru zawarte w niniejszej normie określają procedury wyznaczania długości fali odcięcia dla próbki światłowodu nieokablowanego [lambda]c lub w kablu [lambda]cc. Podano 3 standardowe konfiguracje, pozostałe będą dostępne w szczegółowych specyfikacjach. Niniejsze procedury stosuje się do wszystkich światłowodów kategorii B i C (patrz Powołania normatywne). Wszystkie metody wymagają pomiarów odniesienia. Istnieją dwie techniki wykonywania pomiarów spektralnych odniesienia i można je wykorzystać we wszystkich metodach: -- technika ze zginaniem; -- technika wzorca wielomodowego z użyciem światłowodu wielomodowego kategorii A1

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60793-1-44:2011 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 1-44: Metody pomiarów i procedury badań -- Pomiar długości fali odcięcia
Data publikacji 09-12-2011
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60793-1-44:2011 [IDT], IEC 60793-1-44:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-1-44:2003 - wersja angielska
ICS 33.180.10