PN-EN 60731:2012/A1:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Dawkomierze z komorami jonizacyjnymi stosowane w radioterapii

Zakres

Wprowadzono zmiany do podrozdziałów 4.5 i 4.6.3. Istniejący tekst podpunktów j), k), l) w podrozdziale 6.3.1 zastąpiono nowym tekstem. Istniejący tekst podpunktu l) w podrozdziale 6.4.1 zastąpiono nowym tekstem.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60731:2012/A1:2023-01 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Dawkomierze z komorami jonizacyjnymi stosowane w radioterapii
Data publikacji 05-01-2023
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60731:2012/A1:2022 [IDT], IEC 60731:2011/AMD1:2016 [IDT]
ICS 17.240, 11.040.50, 11.040.60