PKN-ISO/IEC Guide 98-1:2021-06 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Niepewność pomiaru -- Część 1: Wprowadzenie do wyrażania niepewności pomiaru

Zakres

Wspólny Komitet ds. Przewodników w Metrologii (JCGM) przygotował niniejszy dokument, aby promować rzetelną ocenę niepewności pomiaru przy użyciu GUM (patrz Rozdział 2) oraz w celu dodania wprowadzenia Suplementów do GUM i innych dokumentów, które JCGM opracowuje: JCGM 101:2008 (patrz Rozdział 2) oraz pozycje bibliograficzne [3, 4, 5, 6, 7]. Podobnie jak w GUM, niniejszy dokument dotyczy przede wszystkim wyrażania niepewności związanej z pomiarem dobrze określonej wielkości – menzurand [JCGM 200:2008 (VIM), 2.3] – którą można scharakteryzować przez w zasadzie jedyną wartość prawdziwą [JCGM 200:2008 (VIM), 2.11, UWAGA 3]. W GUM podano uzasadnienie dla nieużywania terminu ‘prawdziwa’, ale w niniejszym dokumencie termin ten zostanie zachowany, kiedy w innym przypadku zaistnieje możliwość niejasności lub pomyłki. Celem Suplementów do GUM i innych dokumentów opracowanych przez JCGM jest pomoc w interpretacji GUM i rozszerzenie jego zastosowania. Suplementy do GUM i inne dokumenty mają łącznie na celu znaczne rozszerzenie zakresu stosowania w porównaniu z tym, który jest przedstawiony w samym GUM. Niniejszy dokument, jako GUM wraz z Suplementami do GUM oraz innymi opracowaniami wspierającymi GUM, wprowadza niepewność pomiaru. Jest on ukierunkowany głównie na pomiar wielkości, które można scharakteryzować przez zmienne losowe ciągłe, takie jak długość, temperatura, czas czy ilość substancji. Niniejszy dokument wprowadzający dotyczy, między innymi, poniższych zagadnień: - ogólnej działalności i dyscyplin naukowych, - ogólnej działalności i dyscyplin przemysłowych, - laboratoriów wzorcujących, badawczych i kontrolujących w przemyśle oraz laboratoriów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem, - jednostek ewaluujących i akredytujących. Mamy nadzieję, że niniejszy dokument będzie przydatny również dla projektantów, ponieważ specyfikacja produktu, która lepiej uwzględnia wymagania kontrolne (i związany z nimi pomiar), może skutkować mniej rygorystycznymi wymaganiami produkcyjnymi. Niniejszy dokument jest również skierowany do środowisk akademickich, z nadzieją, że więcej wydziałów uniwersyteckich będzie wprowadzać moduły dotyczące wyznaczania niepewności pomiaru do swoich kursów. W rezultacie nowe pokolenie studentów byłoby lepiej przygotowane, aby umieć wnioskować, jaka jest niepewność pomiaru związana z wartościami wielkości zmierzonych i tym samym lepiej rozumieć pomiar. Zaleca się, aby niniejszy dokument wprowadzający GUM, Suplementy do GUM i inne dokumenty były stosowane razem z „International Vocabulary of Metrology ─ Basic and general concepts and associated terms” oraz wszystkimi trzema częściami ISO 3534 cytowanymi w Rozdziale 2. We wszystkich tych częściach zdefiniowane są pojęcia statystyczne (stosowane w statystyce i prawdopodobieństwie, w tym statystyce stosowanej i projektowaniu badań statystycznych) i są wyrażone w schemacie pojęciowym, zgodnie z praktyką terminologii normatywnej. Reasumując, znajomość statystyki matematycznej i prawdopodobieństwa jest wymagana w zrozumieniu podstaw teoretycznych opracowania danych pomiarowych i wyznaczania niepewności pomiaru.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/IEC Guide 98-1:2021-06 - wersja polska
Tytuł Niepewność pomiaru -- Część 1: Wprowadzenie do wyrażania niepewności pomiaru
Data publikacji 04-06-2021
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 257, Metrologii Ogólnej
Wprowadza ISO/IEC Guide 98-1:2009 [IDT]
ICS 17.020