PN-EN 60601-2-49:2016-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 80601-2-49:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do wielofunkcyjnego monitorowania pacjenta

Zakres

Niniejsza norma szczegółowa ma zastosowanie do BEZPIECZEŃSTWA PODSTAWOWEGO oraz FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEGO URZĄDZEŃ DO WIELOFUNKCYJNEGO MONITOROWANIA PACJENTA jak zdefiniowano w 201.3.63 zwanych dalej jako URZĄDZENIA ME.
Niniejsza norma szczegółowa ma zastosowanie do URZĄDZEŃ ME stosowanych w środowisku szpitalnym jak również poza środowiskiem szpitalnym, takim jak w ambulansach i transporcie powietrznym.
URZADZENIA ME przeznaczone do stosowania w ekstremalnych lub niekontrolowanych warunkach środowiskowych poza środowiskiem szpitalnym, takich jak w ambulansach i transporcie powietrznym, powinny również spełniać wymagania niniejszej normy szczegółowej. Do URZADZEŃ ME stosowanych w tych warunkach środowiskowych, mogą mieć również zastosowanie dodatkowe normy.
Zakres tej normy jest ograniczony do URZĄDZEŃ ME przeznaczonych do połączenia z pojedynczym PACJENTEM, z użyciem dwóch lub więcej CZĘŚCI APLIKACYJNYCH, lub WIELOFUNKCYJNYCH POŁĄCZEŃ na CZĘŚCI APLIKACYJNEJ.
Niniejsza norma nie określa wymagań dla indywidualnych funkcji monitorowania takich jak EKG, ciśnienie inwazyjne i pulsoksymetria. Wymagania dotyczące pomiaru pojedyńczych parametrów są określone w normach szczegółowych odnoszących się do samodzielnych URZĄDZEŃ ME. Niniejsza norma szczegółowa odnosi się do różnic pomiędzy WIELOFUNKCYJNYMI URZĄDZENIAMI MONITOROWANIA PACJENTA, mających szersze przewidziane zastosowanie niż samodzielne URZĄDZENIA ME.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-2-49:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do wielofunkcyjnego monitorowania pacjenta
Data publikacji 12-01-2016
Data wycofania 20-03-2020
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-2-49:2015 [IDT], IEC 60601-2-49:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60601-2-49:2009 - wersja polska
ICS 11.040.55
Zastąpiona przez PN-EN IEC 80601-2-49:2020-03 - wersja angielska