PN-EN 60601-1:2011/A11:2011 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego

Zakres

Zastapiono Załącznik ZZ przez Załączniki ZZA i ZZB. Zmieniono treść Załącznika ZZA przez dodanie na końcu pierwszego zdania "jak podano w Załączniku I dyrektywy WE 93/42/EEC z wyjątkiem następujących: - Zasadnicze wymagania 6a - Zasadnicze wymagania 7.4 - Zasadnicze wymagania 7.5 akapit 2 & 3 - Zasadnicze wymagania 13.6 (q). Zmieniono treść Załącznika ZZB przez dodanie na końcu pierwszego zdania "jak podano w Załączniku I dyrektywy WE 90/385/EEC z wyjątkiem następujących: - Zasadnicze wymagania 5a - Zasadnicze wymagania 7 - Zasadnicze wymagania 8 poz. 5 - Zasadnicze wymagania 10 - Zasadnicze wymagania 11 - Zasadnicze wymagania 12 - Zasadnicze wymagania 14 - Zasadnicze wymagania 15 - Zasadnicze wymagania 16"

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60601-1:2011/A11:2011 - wersja angielska
Tytuł Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego
Data publikacji 16-12-2011
Data wycofania 01-07-2016
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 67, Elektrycznej Aparatury Medycznej
Wprowadza EN 60601-1:2006/A11:2011 [IDT]
ICS 11.040.01