PN-EN 60512-28-100:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60512-28-100:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 28-100: Całościowe badania złączy wg normy wieloczęściowej IEC 60603-7 i IEC 61076-3 dla sygnałów do częstotliwości 1 000 MHz -- Badania od 28a do 28g

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badania właściwości przesyłu do częstotliwości 1000 MHz dla złączy zgodnych z normą wieloczęściową IEC 60603-7 oraz IEC 61076-3. Są one także odpowiednie do badania złączy małej częstotliwości, jednakże metodologia badania określona dla każdego złącza w specyfikacji szczegółowej pozostaje zalecanym badaniem dla danego złącza. Podano następujące metody badań: strat wtrąceniowych, badanie 28a; strat odbiciowych, badanie 28b; przesłuchu zbliżnego (NEXT), badanie 28c; przesłuchu zdalnego (FEXT), badanie 28d; wzdłużnych strat konwersji (TCL), badanie 28f; wzdłużnych przesyłowych strat konwersji (TCTL), badanie 28g. Badanie impedancji przejściowej (ZT), patrz IEC 60512-26-100, badanie 26e. Tłumienność sprzężeniowa, patrz IEC 62153-4-12

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60512-28-100:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 28-100: Całościowe badania złączy wg normy wieloczęściowej IEC 60603-7 i IEC 61076-3 dla sygnałów do częstotliwości 1 000 MHz -- Badania od 28a do 28g
Data publikacji 24-07-2013
Data wycofania 17-08-2020
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN 60512-28-100:2013 [IDT], IEC 60512-28-100:2013 [IDT]
ICS 31.220.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60512-28-100:2020-08 - wersja angielska