PN-EN IEC 60512-28-100:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 28-100: Badania integralności sygnałowej do 2 000 MHz -- Badania od 28a do 28g

Zakres

W niniejszej części IEC 60512 określono metody badań integralności sygnałowej i właściwości przesyłu dla złączy wymienionych w odpowiednich częściach norm IEC 60603-7, IEC 61076-1, IEC 61076-2 i IEC 61076-3 w aplikacjach połączeniowych sprzętu komputerowego do 2 000 MHz. Są one także odpowiednie do badania złączy małej częstotliwości, jednakże metodologia badania określona dla każdego złącza w specyfikacji szczegółowej pozostaje zalecanym badaniem dla danego złącza.
Podano następujące procedury badania:
- strat wtrąceniowych, badanie 28a;
- strat odbiciowych, badanie 28b;
- przesłuchu zbliżnego (NEXT), badanie 28c;
- przesłuchu zdalnego (FEXT), badanie 28d;
- wzdłużnych strat konwersji (TCL), badanie 28f;
- wzdłużnych przesyłowych strat konwersji (TCTL), badanie 28g.
Podano inne wymienione niżej procedury badania:
- impedancji przejściowej (ZT), patrz IEC 60512-26-100, badanie 26e;
- tłumienności sprzężeniowej (aC), patrz IEC 62153-4-12.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60512-28-100:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 28-100: Badania integralności sygnałowej do 2 000 MHz -- Badania od 28a do 28g
Data publikacji 17-08-2020
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 60512-28-100:2019 [IDT], IEC 60512-28-100:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60512-28-100:2013-07 - wersja angielska
ICS 31.220.10