PN-EN 60332-1-3:2010/A1:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-3: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania za pomocą obserwacji spadających rozżarzonych kropli/cząstek materiału

Zakres

Zmieniono Podrozdział 4.3, Rozdział 5, odsyłacze do Tablicy 1 oraz objaśnienia do Rysunku 1 i Rysunek 2.

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60332-1-3:2010/A1:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-3: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania za pomocą obserwacji spadających rozżarzonych kropli/cząstek materiału
Data publikacji 09-03-2016
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60332-1-3:2004/A1:2015 [IDT], IEC 60332-1-3:2004/AMD1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.060.20, 13.220.40