PN-EN 60079-28:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 opisuje wymagania, badania i znakowanie urządzeń emitujących promieniowanie optyczne, przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych oraz wymagania dotyczące urządzeń usytuowanych poza atmosferą wybuchową lub zabezpieczonych rodzajem zabezpieczenia wymienionym w IEC 60079-0, lecz celowo emitujących promieniowanie optyczne przez atmosferę wybuchową. Norma dotyczy grup I, II i II I, EPL Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma i Mb.
Niniejsza norma zawiera wymagania dla promieniowania optycznego o długości fali od 380 nm do 10 μm. Norma dotyczy następujących mechanizmów zapłonu:
- Promieniowanie optyczne jest absorbowane przez cząsteczki na powierzchniach wywołując ich podgrzanie co w odpowiednich warunkach może doprowadzić do osiągnięcia temperatury zapalającej atmosferę wybuchową.
- W rzadkich przypadkach, silny promień lasera powoduje przemianę gazu w plazmę oraz wywołuje związaną z tym falę uderzeniową sprawiając, że oba te czynniki mogą stać się źródłem zapłonu.
Proces ten może być wzmocniony przez rozgrzane do temperatury bliskiej topienia ciała stałe.
Niniejsza norma nie dotyczy zjawisk zapłonu wywołanych promieniowaniem ultrafioletowym oraz absorpcją promieniowania przez samą mieszaninę wybuchową.
Wybuchowe materiały absorbujące oraz materiały zawierające własny utleniacz, a także absorbujące materiały katalityczne również nie zostały ujęte w zakresie niniejszej normy. Norma określa wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w warunkach atmosferycznych.
Niniejsza norma uzupełnia i modyfikuje podstawowe wymagania IEC 60079-0. W przypadku konfliktu wymagań z podanymi w IEC 60079-0, wymagania niniejszej normy mają pierwszeństwo.
Niniejsza norma ma zastosowanie do urządzeń światłowodowych i urządzeń optycznych w tym LED i urządzeń laserowych z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych poniżej:
1. Niezgrupowanych LED stosowanych np. jako wskaźniki trybu pracy urządzeń lub jako podświetlenia.
2. Wszystkich rodzajów oświetlenia (zabudowanych, przenośnych lub transportowalnych), latarek ręcznych i nahełmnych (innych niż z grupy I) zasilanych z sieci (izolowanych lub nieizolowanych galwanicznie) lub zasilanych z baterii:
- wyposażonych w niezgrupowane źródła światła ciągłego (dla wszystkich EPL)
- wyposażonych w źródła światła typu LED (tylko dla EPL Gc lub Dc).
3. Źródeł promieniowania optycznego w instalacjach o EPL Mb, Gb lub Gc i Db lub Dc, spełniających kryteria klasy I zgodnie z IEC 60825-1.
4. Pojedynczych lub splecionych kabli światłowodowych, nie będących częścią urządzeń światłowodowych, jeżeli kable:
- są zgodne z odpowiednimi normami przemysłowymi oraz dodatkowymi środkami zabezpieczenia takimi jak opancerzowanie kabli, przewodów lub ścieżek (dla Gb, Db, Mb, Gc lub Dc),
- są zgodne z odpowiednimi normami przemysłowymi (dla Gc lub Dc).
5. Urządzeń wyposażonych w obudowy całkowicie nieprzenikliwe dla promieniowania optycznego, zgodnych z właściwymi rodzajami zabezpieczenia odpowiednimi dla zastosowanego EPL, w przypadku gdy obudowa spełnia następujące warunki:
- obudowa w której zapłon, wywołany przez promieniowanie optyczne w połączeniu z absorbentami znajdującymi się wewnątrz, będzie dopuszczalny (np. obudowy ognioszczelne „d”), lub
- obudowa w której zastosowano zabezpieczenie przed wnikaniem gazowej atmosfery wybuchowej, jak np. obudowa z nadciśnieniem „p” (IEC 60079-2), obudowa z ograniczoną wentylacją „nR” (IEC 60079-15) i obudowa zabezpieczona przed wybuchem pyłu „t” (IEC 60079-31), lub
- obudowa w której zastosowano zabezpieczenie przed wnikaniem absorbentów (jakimi są obudowy IP 6X) i w której nie stosuje się absorbentów wewnętrznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-28:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne
Data publikacji 04-12-2015
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-28:2015 [IDT], IEC 60079-28:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-28:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20