PN-EN 60079-10-2:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-10-2:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni -- Atmosfery zawierające pył palny

Zakres

Podano zasady identyfikacji i klasyfikacji przestrzeni zagrożonych występowaniem zjawiska wzniecania pyłu. Wytyczono zasadnicze kryteria oceny zagrożenia oraz opisano zasady projektowania i stosowania odpowiednich czynników zmniejszających zagrożenie. Podano podstawowe i szczegółowe kryteria z przykładami odpowiednimi do procedury stoswanej przy identyfikacji klasyfikacji przestrzeni

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-10-2:2009 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni -- Atmosfery zawierające pył palny
Data publikacji 29-10-2009
Data wycofania 11-06-2015
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-10-2:2009 [IDT], IEC 60079-10-2:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61241-10:2005 - wersja angielska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-10-2:2015-06 - wersja angielska