PN-EN 60073:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych

Zakres

Podano ogólne zasady określania znaczenia poszczególnych wskaźników wzrokowych, akustycznych i dotykowych. Norma ma status podstawowej publikacji bezpieczeństwa zgodnie z Przewodnikiem IEC 104

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60073:2003 - wersja angielska
Tytuł Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych
Data publikacji 15-11-2003
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 60073:2002 [IDT], IEC 60073:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60073:2000 - wersja polska
ICS 29.020, 01.070, 13.110