PN-EN 60034-12:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych

Zakres

Niniejsza część IEC 60034 określa parametry ośmiu konstrukcji charakterystyk rozruchowych jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych na 50 Hz lub 60 Hz zgodnych z IEC 60034-1, które:

• mają napięcie znamionowe nie większe niż 1 000 V;
• są przeznaczone do zasilania bezpośrednio z sieci lub przy pomocy przełącznika gwiazda-trójkąt;
• są znamionowane na rodzaj pracy S1 jako podstawowy;
• są skonstruowane na dowolny stopień ochrony i ochrony przed wybuchem.

Ten dokument dotyczy również silników na dwa napięcia pod warunkiem, że poziom nasycenia strumienia jest taki sam przy obu napięciach.

Wartości momentu, mocy pozornej i prądu podane w normie są wartościami ograniczonymi (to znaczy minimum lub maksimum bez tolerancji).

UWAGA 1 Nie oczekuje się, że wszyscy producenci będą wytwarzać maszyny o wszystkich ośmiu konstrukcjach. Wybór określonej konstrukcji zgodnej z tym dokumentem będzie przedmiotem uzgodnień między producentem a klientem.

UWAGA 2 Konstrukcja różna od ośmiu określonych może być niezbędna do szczególnych zastosowań.

UWAGA 3 Należy zauważyć, że wartości podane w katalogach producentów mogą zawierać tolerancje zgodne z IEC 60034-1.

UWAGA 4 Stabelaryzowane wartości mocy pozornej przy zahamowanym wirniku dotyczą wartości skutecznych symetrycznych prądów wirnika w stanie ustalonym; przy załączaniu silnika w czasie próby wystąpi półokresowy asymetryczny chwilowy prąd szczytowy, który może być większy od prądu ustalonego od 1,8 do 2,8 raza. Prąd szczytowy i czas zaniku są funkcją konstrukcji silnika i kąta wirnika przy załączaniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60034-12:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych
Data publikacji 05-09-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-12:2017 [IDT], IEC 60034-12:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60034-12:2004 - wersja polska, PN-EN 60034-12:2004/A1:2007 - wersja angielska
ICS 29.160.30