PN-EN 60034-11:2007 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 11: Zabezpieczenia cieplne

Zakres

Podano wymagania dotyczące stosowania ochronników cieplnych i czujników temperatury umieszczonych w uzwojeniach stojana lub w innych odpowiednich miejscach maszyn indukcyjnych w celu zabezpieczenia ich przed poważnymi uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniami cieplnymi. Podano definicje 9 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60034-11:2007 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 11: Zabezpieczenia cieplne
Data publikacji 14-03-2007
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-11:2004 [IDT], IEC 60034-11:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60034-11:2005 - wersja angielska, PN-E-06711-01:1992 - wersja polska, PN-E-06711-02:1993 - wersja polska, PN-E-06711-03:1993 - wersja polska
ICS 29.160.01