PN-E-06711-02:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60034-11:2007 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Wbudowane zabezpieczenia cieplne -- Czujniki temperatury i jednostki sterujące stosowane w układach zabezpieczenia cieplnego

Zakres

Niniejszy dział normy określa przepisy oraz zastosowanie czujników temperatury i skojarzonych znimi jednostek sterujących, w przypadku ich stosowania, które zapoczątkowują czynność łączeniową w układach zabezpieczenia cieplnego, wbudowanego do maszyn elektrycznych wirujących zgodnie z wymaganiami normy IEC 34-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06711-02:1993 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Wbudowane zabezpieczenia cieplne -- Czujniki temperatury i jednostki sterujące stosowane w układach zabezpieczenia cieplnego
Data publikacji 31-12-1993
Data wycofania 14-03-2007
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
ICS 29.160.10
Zastąpiona przez PN-EN 60034-11:2007 - wersja polska