PN-E-06711-03:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60034-11:2007 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Wbudowane zabezpieczenia cieplne -- Przepisy ogólne dla ochronników cieplnych stosowanych w układach zabezpieczenia cieplnego

Zakres

Niniejsza norma dotyczy ochronników cieplnych przeznaczonych do instalowania w maszynach elektrycznych o znamionowym napięciu mniejszym lub równym 660 V i znamionowej mocy mniejszej lub równej 11 kW i które spełniają wymagania normy IEC 34-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06711-03:1993 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Wbudowane zabezpieczenia cieplne -- Przepisy ogólne dla ochronników cieplnych stosowanych w układach zabezpieczenia cieplnego
Data publikacji 16-12-1993
Data wycofania 14-03-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza IEC 60034-11-3:1984 [IDT]
ICS 29.160.10
Zastąpiona przez PN-EN 60034-11:2007 - wersja polska