PN-EN 60034-11:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60034-11:2007 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 11: Ochrona termiczna

Zakres

Podano wymagania odnoszące się do zastosowania ochronników termicznych i detektorów termicznych w uzwojeniach stojana lub umieszczonych w innych odpowiednich położeniach w maszynach indukcyjnych w celu ochrony ich przed poważnymi awariami z powodu przeciążeń termicznych. Zastosowano do gotowych maszyn elektrycznych zgodnie z EN 60034-12

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60034-11:2005 - wersja angielska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 11: Ochrona termiczna
Data publikacji 15-04-2005
Data wycofania 14-03-2007
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-11:2004 [IDT], IEC 60034-11:2004 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.160.01
Zastąpiona przez PN-EN 60034-11:2007 - wersja polska