PN-E-06711-01:1992 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60034-11:2007 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Wbudowane zabezpieczenia cieplne -- Przepisy zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujących

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania dotyczące stosowania układów zabezpieczenia cieplnego z czujnikami temperatury lub ochronnikami cieplnymi wbudowanymi w maszyny elektryczne wirujące na żądanie użytkownika, w celu zabezpieczenia maszyn przed uszkodzeniem wywołanym przeciążeniem cieplnym.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-06711-01:1992 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Wbudowane zabezpieczenia cieplne -- Przepisy zabezpieczania maszyn elektrycznych wirujących
Data publikacji 30-09-1992
Data wycofania 14-03-2007
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza IEC 60034-11:1978 [IDT]
ICS 29.160.10
Zastąpiona przez PN-EN 60034-11:2007 - wersja polska