PN-EN 60027-7:2010 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 7: Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej

Zakres

Niniejsza część IEC 60027 ma zastosowanie przy wytwarzaniu, przesyłaniu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Podano w niej nazwy i symbole literowe wielkości oraz jednostek. Ponadto podano zasady dotyczące wielokrotnych indeksów dolnych i ich kolejności.
Niniejsza część IEC 60027 jest uzupełnieniem IEC 60027-1. W związku z powyższym symbole literowe znajdujące się w IEC 60027-1 są powtarzane jedynie wtedy, gdy mają specjalne znaczenie w dziedzinie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej lub jeśli są stosowane w tej dziedzinie ze specjalnymi indeksami dolnymi.
Wytyczne dotyczące stosowania wielkich i małych liter podano w IEC 60027-1, 2.1, a wskazówki dotyczące przedstawiania wielkości złożonych zamieszczono w IEC 60027-1, 1.6. W związku z powyższym, w wielu przypadkach podaje się jedynie U, zamiast U, lub u.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60027-7:2010 - wersja polska
Tytuł Symbole literowe do stosowania w elektryce -- Część 7: Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej
Data publikacji 25-11-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 60027-7:2010 [IDT], IEC 60027-7:2010 [IDT]
ICS 01.060