PN-EN 54-31+A1:2016-06 - wersja polska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 31: Czujki pożarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów dymu, tlenku węgla i opcjonalnie ciepła

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, metody badań i kryteria oceny punktowych wielodetektorowych czujek pożarowych stosowanych w instalacjach sygnalizacji pożarowej instalowanych wewnątrz i w pobliżu budynków (patrz EN 54-1:2011), zawierających w jednej obudowie mechanicznej co najmniej jeden detektor dymu optyczny lub jonizacyjny i co najmniej jeden detektor tlenku węgla (CO), i ewentualnie jeden lub więcej detektor ciepła, wykorzystujący kombinację wykrytych zjawisk. W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono jedynie tryby pracy, w których co najmniej sygnały z detektorów zarówno dymu, jak i tlenku węgla są w sposób ciągły poddawane ocenie.
Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów dymu, tlenku węgla i opcjonalnie ciepła o specjalnych właściwościach, odpowiednich do specyficznych zagrożeń pożarowych, nie są objęte niniejszą Normą Europejską. Kryteria działania dla dodatkowych funkcji są poza zakresem niniejszej normy (np. dodatkowych możliwości lub rozszerzonej funkcjonalności, dla których niniejsza Norma Europejska nie określa badania lub metody oceny).

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-31+A1:2016-06 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 31: Czujki pożarowe wielodetektorowe -- Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów dymu, tlenku węgla i opcjonalnie ciepła
Data publikacji 13-01-2017
Liczba stron 104
Grupa cenowa XA
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-31:2014+A1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 54-31:2015-02 - wersja angielska
ICS 13.220.20