PN-EN 54-26:2015-05 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 26: Czujki tlenku węgla -- Czujki punktowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, metody badań i kryteria oceny dla punktowych czujek pożarowych wykorzystujących wykrywanie tlenku węgla, stosowanych w instalacjach sygnalizacji pożarowej instalowanych wewnątrz i w pobliżu budynków (patrz EN 54-1:2011).
W niniejszej Normie Europejskiej ustalono ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiWSWU) punktowych czujek tlenku węgla pod kątem zgodności z niniejszą EN.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono czujek pożarowych zawierających co najmniej jeden element wykrywający CO w kombinacji z innymi elementami wykrywającymi różne zjawiska pożarowe.
Czujki CO o specjalnych właściwościach, odpowiednich do specyficznych zagrożeń pożarowych, nie są uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej. Kryteria działania dla dodatkowych funkcji są poza zakresem niniejszej normy (np. dodatkowych możliwości lub rozszerzonej funkcjonalności, dla których w niniejszej Normie Europejskiej nie określono badania ani metody oceny).

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-26:2015-05 - wersja polska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 26: Czujki tlenku węgla -- Czujki punktowe
Data publikacji 08-01-2018
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-26:2015 [IDT]
ICS 13.220.20