PN-EN 60695-9-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-1: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Wytyczne ogólne

Zakres

W niniejszej części EN 60695 podano wytyczne dotyczące oceny powierzchniowego rozprzestrzeniania się płomienia na wyrobach elektrotechnicznych i na materiałach, z których zostały wytworzone. W normie przedstawiono: -- wyjaśnienie zasad rozprzestrzeniania się płomienia zarówno na powierzchni cieczy jak również ciał stałych, -- wytyczne dotyczące wyboru metod badań, wytyczne dotyczące zastosowania i interpretacji wyników badań oraz -- powołania informacyjne. Niniejsza publikacja bezpieczeństwa jest przeznaczona do stosowania przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51. Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie przy opracowywaniu swoich publikacji, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa. Wymagania, metody badań lub warunki badań podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa, nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60695-9-1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-1: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 05-02-2014
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60695-9-1:2013 [IDT], IEC 60695-9-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60695-9-1:2010 - wersja polska
ICS 29.020, 13.220.40