PN-EN 50632-1:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

1.1 Uwagi ogólne
Norma Europejska określa wymagania ogólne dotyczące pomiaru pylenia narzędzi o napędzie elektrycznym zasilanych z sieci lub z akumulatorów. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do tych narzędzi z odpylaczem lub bez odpylacza, kiedy można się spodziewać powstawania pyłu mineralnego zawierającego krzemionkę lub pyłu z drewna.
1.2 Typy pyłu
Pył jest rozproszonym rozkładem substancji stałych w gazach, w szczególności w powietrzu, powstającym w wyniku zjawisk mechanicznych. Zgodnie z EN 481, rozróżniane są dwie kategorie jego wielkości: pył wdychany i respirabilna frakcja pyłu. Pył wdychany oznacza całą porcję pyłu wdychaną przez usta i nos. Pył respirabilny oznacza respirabilną porcję pyłu, która może dostać się do pęcherzyków płucnych ze względu na małe rozmiary drobin pyłu.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50632-1:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 29-02-2016
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 50632-1:2015 [IDT]
ICS 25.140.20