PN-EN 50438:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50438:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wymagania dotyczące równoległego przyłączania mikrogeneratorów do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia

Zakres

Określono wymagania techniczne dotyczące pracy i przyłączania do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia zainstalowanych na stałe mikrogeneratorów wraz z układami zabezpieczeń, niezależnie od pierwotnego źródła energii tych generatorów. Objęto urządzenia mikrogeneracji jednofazowe lub wielofazowe o znamionowym prądzie fazowym nie większym niż 16 A i o napięciu 230/400 V oraz urządzenia wielofazowe o napięciu 230 V (napięcie międzyfazowe). Ustalono wymagania dotyczące sposobu montażu jednostek, rodzajów zabezpieczeń i uziemienia oraz odbiorczego ruchu próbnego. Podano wartości nastawcze zabezpieczeń. Określono wymagania dotyczące jakości energii. Podano definicje 21 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50438:2010 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące równoległego przyłączania mikrogeneratorów do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia
Data publikacji 25-05-2010
Data wycofania 03-02-2014
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 50438:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50438:2008 - wersja angielska
ICS 29.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 50438:2014-02 - wersja polska, PN-EN 50438:2014-02 - wersja angielska