PN-EN 50438:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50438:2010 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wymagania dotyczące równoległego przyłączania mikrogeneratorów do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia

Zakres

Określono wymagania techniczne dotyczące równoległego przyłączania mikrogeneratorów do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia oraz pracy w tych sieciach, niezależnie od źródła zasilania podstawowego, gdy mikrogeneracja jest związana z urządzeniami jednofazowymi lub wielofazowymi o prądzie znamionowym do 16 A włącznie na fazę i napięciu 230/400 V (napięcie zasilania urządzeń jednofazowych lub wielofazowych) lub napięciu 230 V w przypadku urządzeń wielofazowych (napięcie międzyprzewodowe). Ustalono wymagania dotyczące sposobu montażu jednostek, rodzajów zabezpieczeń i uziemienia oraz odbiorczego ruchu próbnego. Podano wartości nastawcze zabezpieczeń. Określono wymagania dotyczące jakości energii. Podano definicje 21 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50438:2008 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące równoległego przyłączania mikrogeneratorów do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia
Data publikacji 11-07-2008
Data wycofania 25-05-2010
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN 50438:2007 [IDT]
ICS 29.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 50438:2010 - wersja polska