PN-EN 50365:2005 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

Zakres

Podano wymagania odnośnie do właściwości elektrycznych i nieelektrycznych hełmów z materiałów elektroizolacyjnych - używanych przy pracach pod napięciem lub w pobliżu części czynnych instalacji elektrycznych napięcia przemiennego o wartościach nie przekraczających 1000 V lub napięcia stałego o wartościach nie przekraczających 1500 V. Ustalono badania nieelektryczne, np. oględziny oraz sprawdzenie wymiarów i konstrukcji. Ustalono badania elektryczne hełmów. Określono procedurę pobierania próbek. Podano instrukcje użytkowania, wymagania dotyczące znakowania i pakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50365:2005 - wersja polska
Tytuł Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Data publikacji 22-02-2005
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 50365:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50365:2003 - wersja angielska
ICS 13.260, 13.340.20