PN-EN 50365:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50365:2005 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

Zakres

Podano wymagania odnośnie do właściwości elektrycznych i nieelektrycznych hełmów z materiałów elektroizolacyjnych, używanych przy pracach pod napięciem lub w pobliżu części czynnych instalacji elektrycznych napięcia przemiennego o wartościach nie przekraczających 1000 V lub napięcia stałego o wartościach nie przekraczających 1500 V. Hełmy, jeśli są stosowane w połączeniu z innymi elektroizolacyjnymi środkami ochrony, stanowią zabezpieczenie przed niebezpieczeństwem przepływu prądu przez głowę pracownika. Ustalono badania nieelektryczne, np. oględziny oraz sprawdzenie wymiarów i konstrukcji. Ustalono badania elektryczne hełmów. Określono procedurę pobierania próbek. Podano instrukcje użytkowania, wymagania dotyczące znakowania i pakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50365:2003 - wersja angielska
Tytuł Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Data publikacji 15-07-2003
Data wycofania 22-02-2005
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 50365:2002 [IDT]
ICS 13.260, 13.340.20
Zastąpiona przez PN-EN 50365:2005 - wersja polska