PN-EN 50363-9-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 9-1: Mieszanki izolacyjne z innych materiałów -- Polichlorek winylu usieciowany (XLPVC)

Zakres

Określono wymagania dotyczące właściwości fizycznych zharmonizowanej mieszanki izolacyjnej z usieciowanego PVC. Odpowiednie metody badań podano w normie wieloczęściowej EN 60811

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-9-1:2010 - wersja polska
Tytuł Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 9-1: Mieszanki izolacyjne z innych materiałów -- Polichlorek winylu usieciowany (XLPVC)
Data publikacji 23-04-2010
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-9-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50363-9-1:2006 - wersja angielska
ICS 29.035.20