PN-EN 50363-8:2010 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 8: Mieszanki powłokowe bezhalogenowe z materiałów termoplastycznych

Zakres

Określono wymagania dotyczące właściwości fizycznych zharmonizowanej mieszanki powłokowej bezhalogenowej z materiału termoplastycznego. Odpowiednie metody badań do weryfikacji zgodności podano w normie wieloczęściowej EN 60811, normie wieloczęściowej EN 50267-2, EN 60684-2, EN 50396 i HD 21.14

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-8:2010 - wersja polska
Tytuł Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 8: Mieszanki powłokowe bezhalogenowe z materiałów termoplastycznych
Data publikacji 22-04-2010
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-8:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50363-8:2006 - wersja angielska
ICS 29.035.20
Elementy dodatkowe PN-EN 50363-8:2010/A1:2011E