PN-EN 50363-6:2010/A1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 6: Mieszanki powłokowe bezhalogenowe z elastomerów usieciowanych

Zakres

Zmieniono kolumnę 2 w Tablicy 1, kolumny 6 i 7 oraz odsyłacz c) w Tablicy 2.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-6:2010/A1:2011 - wersja polska
Tytuł Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 6: Mieszanki powłokowe bezhalogenowe z elastomerów usieciowanych
Data publikacji 27-12-2016
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-6:2005/A1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.035.20