PN-EN 50363-2-1:2009/A1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 2-1: Mieszanki powłokowe z elastomerów usieciowanych

Zakres

Zmieniono odsyłacz c) w Tablicy 2

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-2-1:2009/A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 2-1: Mieszanki powłokowe z elastomerów usieciowanych
Data publikacji 01-07-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-2-1:2005/A1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.035.20