PN-EN 50363-2-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 2-2: Mieszanki osłonowe z elastomerów usieciowanych

Zakres

Określono wymagania dotyczące właściwości fizycznych mieszanki osłonowej z elastomerów usieciowanych EM 5

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-2-2:2009 - wersja polska
Tytuł Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 2-2: Mieszanki osłonowe z elastomerów usieciowanych
Data publikacji 14-05-2009
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-2-2:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50363-2-2:2006 - wersja angielska
ICS 29.035.20