PN-EN 50363-6:2010 - wersja polska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 6: Mieszanki powłokowe bezhalogenowe z elastomerów usieciowanych

Zakres

Określono wymagania dotyczące właściwości fizycznych zharmonizowanych mieszanek powłokowych bezhalogenowych z elastomerów usieciowanych. Odpowiednie metody badań do weryfikacji zgodności podano w normie wieloczęściowej EN 60811, normie wieloczęściowej EN 50267-2, EN 60684-2 i EN 50396

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-6:2010 - wersja polska
Tytuł Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 6: Mieszanki powłokowe bezhalogenowe z elastomerów usieciowanych
Data publikacji 22-04-2010
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-6:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50363-6:2006 - wersja angielska
ICS 29.035.20
Elementy dodatkowe PN-EN 50363-6:2010/A1:2011E, PN-EN 50363-6:2010/A1:2011P