PN-ISO 1122-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Słownik terminów związanych z kołami zębatymi -- Część 1: Definicje związane z geometrią

Zakres

Podano terminy i definicje wielkości geometrycznych związane z kołami zębatymi walcowymi i stożkowymi obowiązujące w skali międzynarodowej, przy czym odpowiedni termin w każdym języku dobrano tak blisko, jak tylko jest możliwe, aby bezpośrednio odzwierciedlać znaczenie definicji. Podano definicję 272 terminów oraz indeks alfabetyczny terminów polskich, angielskich i francuskich

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 1122-1:2004/AC2:2018-02P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1122-1:2004 - wersja polska
Tytuł Słownik terminów związanych z kołami zębatymi -- Część 1: Definicje związane z geometrią
Data publikacji 22-06-2004
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 112, Przekładni Zębatych
Wprowadza ISO 1122-1:1998 [IDT], ISO 1122-1:1998/Cor 1:1999 [IDT]
Zastępuje PN-M-88509-00:1993 - wersja polska, PN-M-88509-01:1992 - wersja polska, PN-M-88509-2:1994 - wersja polska
ICS 01.040.21, 21.200
Elementy dodatkowe PN-ISO 1122-1:2004/AC2:2018-02P