PN-EN 50363-2-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 2-1: Mieszanki powłokowe z elastomerów usieciowanych

Zakres

Określono wymagania dotyczące właściwości fizycznych następujących mieszanek powłokowych z elastomerów usieciowanych: EM 2, EM 3, EM 4, EM 6, EM 7 oraz EM 9

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-2-1:2009 - wersja polska
Tytuł Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 2-1: Mieszanki powłokowe z elastomerów usieciowanych
Data publikacji 14-05-2009
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-2-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50363-2-1:2006 - wersja angielska
ICS 29.035.20
Elementy dodatkowe PN-EN 50363-2-1:2009/A1:2011E