PN-EN 50363-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 1: Mieszanki izolacyjne z elastomerów usieciowanych

Zakres

Określa wymagania dotyczące izolacyjnych mieszanek z usieciowanych elastomerów

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-1:2008 - wersja polska
Tytuł Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 1: Mieszanki izolacyjne z elastomerów usieciowanych
Data publikacji 10-03-2008
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50363-1:2006 - wersja angielska
ICS 29.035.20