PN-EN 50363-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50363-1:2008 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 1: Izolacyjne mieszanki z usieciowanych elastomerów

Zakres

Obejmuje wymagania dotyczące usieciowanych materiałów izolacyjnych wykonanych z kauczuku etylenowo-propylenowego, kopolimeru etylenu i octanu winylowego i silikonowego, a ponadto wykaz wymagań odnoszących się do poszczególnych materiałów

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 1: Izolacyjne mieszanki z usieciowanych elastomerów
Data publikacji 15-03-2006
Data wycofania 10-03-2008
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 50363-1:2008 - wersja polska