PN-EN 572-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 2: Szkło float

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymiary i minimalne wymagania jakości (w odniesieniu do wad optycznych i widocznych) dla szkła float zdefiniowanego w FprEN 572-1:2011 stosowanego w budownictwie. Niniejsza norma ma zastosowanie tylko dla szkła float dostarczanego w wymiarach jumbo (patrz Uwaga 1), wymiarach handlowych (patrz Uwaga 2) i powiększonych taflach (patrz Uwaga 3). UWAGA 1 Wymiar Jambo - PLF (plateau de fabrication) - Bandmasse. UWAGA 2 Wymiary handlowe - DLF (dimension largeur de fabrication ) - Geteilte Bandmasse. UWAGA 3 Powiększone tafle - to te tafle których nominalna długość, H jest większa niż 6000 mm.Te tafle są produkowane na specjalne zamówienie. W EN 572-8 podano informacje o wymiarach szkla float to znaczy wyciętych i dostarczonych na wymiary końcowe inne niż określono w niniejszej Normie Europejskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 572-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 2: Szkło float
Data publikacji 01-10-2012
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 572-2:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 572-2:2009 - wersja polska
ICS 81.040.20