PN-EN 50363-2-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50363-2-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 2-1: Powłokowe mieszanki z usieciowanych elastomerów

Zakres

Obejmuje wymagania dotyczące usieciowanych materiałów powłokowych wykonanych z kauczuku etylenowo-propylenowego, kopolimeru etylenu i octanu winylowego i silikonowego, polichloroprenowego i chlorosulfonowanego polietylenu, a ponadto wykaz wymagań odnoszących się do poszczególnych materiałów

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-2-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 2-1: Powłokowe mieszanki z usieciowanych elastomerów
Data publikacji 15-03-2006
Data wycofania 14-05-2009
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-2-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 50363-2-1:2009 - wersja polska