PN-EN 50363-9-1:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50363-9-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 9-1: Mieszanki izolacyjne z materiałów różnych -- Usieciowany polwinit (XLPVC)

Zakres

Obejmuje wymagania dotyczące usieciowanych mieszanek polwinitowych stosowanych w giętkich sznurach z żyłami stalowymi. Podano wymagania dotyczące na przykład stabilności cieplnej, odkształcenia trwałego i odporności na nacisk w podwyższonej temperaturze

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50363-9-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Materiały izolacyjne i powłokowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 9-1: Mieszanki izolacyjne z materiałów różnych -- Usieciowany polwinit (XLPVC)
Data publikacji 15-03-2006
Data wycofania 23-04-2010
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50363-9-1:2005 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 50363-9-1:2010 - wersja polska