PN-EN 50121-2:2015-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50121-2:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do określenia środowiska elektromagnetycznego całego systemu kolejowego łącznie z pojazdami komunikacji miejskiej i systemem kolei lekkiej. Opisuje ona metodę pomiaru dla sprawdzenia emisji i podaje mapę wartości najczęściej spotykanych pól.
Niniejsza Norma Europejska podaje wartości dopuszczalne emisji całego systemu kolejowego do otoczenia.
Parametry emisji odnoszą się do szczególnych punktów pomiarowych określonych w Rozdziale 5. Zaleca się przyjęcie, że emisje występują we wszystkich punktach płaszczyzn pionowych, które są odległe o 10 m od osi zewnętrznych zelektryfikowanych torów kolei lub o 10 m od ogrodzenia podstacji.
Również strefy powyżej i poniżej obszaru kolei mogą być narażone na emisje elektromagnetyczne i poszczególne przypadki powinny być rozważane indywidualnie.
Niniejsze postanowienia szczegółowe stosuje się łącznie z postanowieniami ogólnymi EN 50121-1.
Dla istniejących linii kolejowych przyjmuje się, że zgodność z wymaganiami dotyczącymi emisji wg EN 50121-3-1, EN 50121-3-2, EN 50121-4 i EN 50121-5 zapewni spełnienie wymagań dotyczących wartości emisji podanych w niniejszej części.
Dla nowo budowanych systemów kolejowych najlepszą praktyką jest zapewnienie zgodności z dopuszczalnymi wartościami emisji podanymi w niniejszej części normy (do zdefiniowania w planie EMC zgodnie z EN 50121-1).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50121-2:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie
Data publikacji 01-10-2015
Data wycofania 02-06-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50121-2:2010 - wersja polska
ICS 29.020, 45.020, 29.280
Zastąpiona przez PN-EN 50121-2:2017-06 - wersja angielska