PN-EN 50081-1:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-6-3:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania ogólne dotyczące emisyjności -- Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione

Zakres

Podano wymagania kompatybilności elektromagnetycznej odnoszące się do wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nie uwzględnionych w szczegółowych normach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Wymagania nie dotyczą urządzeń radiokomunikacyjnych. Odnoszą się do urządzeń przewidzianych do pracy w dowolnym miejscu, nie wyłączając budynków mieszkalnych. Uwzględniono pełny zakres częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50081-1:1996 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania ogólne dotyczące emisyjności -- Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione
Data publikacji 16-12-1996
Data wycofania 16-08-2002
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 50081-1:1992 [IDT]
Zastępuje PN-E-02031:1969 - wersja polska
ICS 33.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 61000-6-3:2002 - wersja angielska