PN-EN 484:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Kuchnie wolnostojące wraz z kuchniami wyposażonymi w opiekacz do użytkowania na zewnątrz

Zakres

W niniejszym dokumencie określono charakterystyki konstrukcyjne i funkcjonalne, bezpieczeństwa i racjonalnego użytkowania energii, odpowiednie metody badania i znakowania wolnostojących kuchni, palników bocznych, palników zakrytych, palników odkrytych, opiekaczy kontaktowych, opiekaczy radiacyjnych, spalających skroplony gaz węglowodorowy, określanych w tekście podstawowym jako „urządzenia”.
Niniejszy dokument obejmuje urządzenia stosowane na zewnątrz i zasilane gazami trzeciej rodziny zgodnymi z EN 437:2018.
Urządzenia stosowane w pojazdach rekreacyjnych i na łodziach są poza zakresem stosowania niniejszej normy.
Niezależne palniki kuchni wolnostojących, których znamionowe obciążenie cieplne jest niższe niż 1,16 kW, opiekacze kontaktowe i radiacyjne, nie są przedmiotem specjalnych wymagań obejmujących racjonalne użytkowanie energii ze względu na ich niską moc i krótki okres pracy.
Niniejszy dokument nie stanowi wszystkich wymagań dla wyposażenia kuchni o innym charakterze (na przykład grille ogrodowe nie są objęte niniejszą norma ale boczne palniki grilli są nią objęte ).
Niniejszy dokument nie obejmuje regulatorów stosowanych z tymi urządzeniami.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 484:2019-08/AC:2020-08E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 484:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Kuchnie wolnostojące wraz z kuchniami wyposażonymi w opiekacz do użytkowania na zewnątrz
Data publikacji 02-08-2019
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 484:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 484:2002 - wersja angielska
ICS 97.040.20