PN-EN 13126-8:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Część 8: Wymagania i metody badań dotyczące okuć rozwierano-uchylnych, uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i procedury badań dotyczące trwałości, wytrzymałości, zabezpieczenia i funkcji zespołów lub elementów składowych okuć rozwierano-uchylnych, uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych do okien i drzwi balkonowych, zgodnie z powszechnymi zastosowaniami podanymi w informacyjnym Załączniku C.
UWAGA Dla utrzymania gwarantowanych właściwości w trakcie okresu użytkowania wyrobu, niezbędne jest przestrzeganie – w sposób możliwy do udowodnienia – wydanych przez producenta informacji o wyrobie oraz instrukcji konserwacji i obsługi.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13126-8:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Część 8: Wymagania i metody badań dotyczące okuć rozwierano-uchylnych, uchylno-rozwieranych i tylko rozwieranych
Data publikacji 15-12-2017
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13126-8:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13126-8:2007 - wersja polska
ICS 91.190