PN-EN 484:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 484:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 -- Stojakowe płyty grzewcze, łącznie z płytami grzewczymi wyposażonymi w opiekacz rusztowy do użytku na wolnym powietrzu

Zakres

Określono wymagania dotyczące konstrukcji, działania, bezpieczeństwa i racjonalnego zużycia energii, jak również odpowiednie metody badań i znakowanie stojakowych płyt grzewczych, łącznie z płytami grzewczymi wyposażonymi w opiekacz rusztowy, spalających skroplone gazy węglowodorowe C3-C4

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 484:2002 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 -- Stojakowe płyty grzewcze, łącznie z płytami grzewczymi wyposażonymi w opiekacz rusztowy do użytku na wolnym powietrzu
Data publikacji 15-02-2003
Data wycofania 02-08-2019
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 484:1997 [IDT]
Zastępuje PN-M-77271:1989 - wersja polska
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 484:2019-08 - wersja angielska